Přihláška

Náš tábor je pro všechny děti do 14 let věku. Dolní hranice je 6 let a absolvování alespon 1. třídy základní školy. Všechny důležité informace pro účastníky tábora najdete na stránce Pro účastníky.

V den nástupu na tábor od vás budeme potřebovat:

  1. potvrzení od lékaře, které vám vydá váš dětský doktor
  2. čestné prohlášení zákonného zástupce a souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji – můžete si ho stáhnout a podepsat doma, ale budeme ho mít připravené pro vás k podpisu i při nástupu na táboře
  3. kartu zdravotní pojišťovny (stačí kopie)

Kapacita tábora je pro letošek naplněna. Další přihlášky už nepřijímáme.