Historie

Prvního ročníku letního dětského tábora v Albrechticích, v roce 1977, se zúčastnilo 16 dětí. Už napřesrok však tábořilo u Sirotčího rybníka téměř 70 táborníků a 21 vedoucích. Tábor se tehdy konal zpravidla ve dvou třítýdenních bězích.

Účastníků ubylo až po roce 1989, kdy se dětem otevřely širší možnosti v trávení volného času. Také byl částečně zalesněn prostor táborové louky a doba jednoho běhu zkrácena na dva týdny.

Na albrechtickém tábořišti jsme časem nepobývali jen my. V ročnících 1995 až 2005 se vždy jeden turnus pořádal pro Dětský domov ve Volyni.

Mezi lety 1999 a 2009 tu sedmkrát tábořila jedna z pražských pionýrských skupin se svými indiánskými tábory.

A od roku 2014 naše tábořiště každoročně využívá také spolek Statek, z. s.

Přišly bohužel i strastné chvíle – tábor se po 34 letech svého fungování stal 6. 3. 2011 terčem žháře.

Shořela základna, kuchyně, jídelna a sklad včetně vybavení, stanových podsad a dalších materiálů.

Ještě před letními prázdninami toho roku se nám ale díky personální a finanční pomoci společnosti Johnson Controls Fabrics Strakonice, a.s., podařilo postavit novou kuchyni s jídelnou.

O rok později jsme za jejich přispění vyrobili dřevěné podsady pro 9 nových stanů a postupně jsme vybudovali nový táborový sklad, dalších 15 stanů a nakoupili nové stanové celty. Obnovy jsme dosáhli i díky opakované účasti v programu Think Big, nadace O2.

Za celou dobu existence našeho tábora jím prošlo více než 2000 dětí, mnohé několikrát. Některé se po ukončení ZŠ staly instruktory či v dospělosti vedoucími, případně se jinak podílely na organizaci.

Z mnoha dětí jsou rodiče, jejichž potomci v tradici albrechtického táboření navázali.

Od jeho založení pořádala LDT Albrechtice pionýrská skupina F. L. Čelakovského ze Strakonic. Až v souvislosti s generační obměnou vedoucích po roce 2010 jsme založili vlastní spolek a jeho jménem v tradici táborů u Albrechtic pokračujeme.

V současnosti na začátku letních prázdnin pořádáme jeden táborový turnus pro 40–50 dětí ve věku 6–14 let s cca 15 pracovníky tábora.